fbpx

UWAGA: Przeczytaj, jaka jest nasza polityka prywatności...

Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych Klientów jest (NAZWA TWOJEJ FIRMY) – właściciel i administrator Serwisu z siedzibą w (adres Twojej firmy).

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności nie odwiedzaj serwisu, nie zapisuj się do newsletterów i nie pobieraj darmowych materiałów edukacyjnych, należących do (NAZWA TWOJEJ FIRMY), oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY).

(NAZWA TWOJEJ FIRMY) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany w Polityce Prywatności”.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularzy kontaktowych, zamieszczanych na stronach internetowych twojadomena.pl.

DANE OSOBOWE

(NAZWA TWOJEJ FIRMY) przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi (NAZWA TWOJEJ FIRMY), oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Robert Olinski & Klienci na Życzenie, oraz produktów i usług partnerów handlowych (NAZWA TWOJEJ FIRMY), o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

(NAZWA TWOJEJ FIRMY) wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY) jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na produkty i usługi (NAZWA TWOJEJ FIRMY), reakcji na informacje przesłane przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY) z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów, e-booków i szkoleń, realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług (NAZWA TWOJEJ FIRMY), oraz produktów i usług partnerów handlowych (NAZWA TWOJEJ FIRMY), o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług (NAZWA TWOJEJ FIRMY), zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera, e-booka i szkoleń lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY). Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług (NAZWA TWOJEJ FIRMY), oraz produktów i usług partnerów handlowych (NAZWA TWOJEJ FIRMY).

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY). Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

(NAZWA TWOJEJ FIRMY) będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY), jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń (NAZWA TWOJEJ FIRMY).

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu produktów i usług (NAZWA TWOJEJ FIRMY), korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny twojadomena.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej twojadomena.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies) – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony twojadomena.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę twojadomena.pl

W przypadku uzyskania przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY) wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej twojadomena.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, (NAZWA TWOJEJ FIRMY) może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny twojadomena.pl i jej poddomen. Przeglądanie zawartości witryny internetowej twojadomena.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Wypełnienie jakiegokolwiek formularza kontaktowego w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, dostępnych na stronie twojadomena.pl, wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail.

SYBSKRYPCJE BEZPŁATNYCH E-BOOKÓW (NEWSLETTERÓW)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów, e-booków i materiałów edukacyjnych, należących do (NAZWA TWOJEJ FIRMY) i dostępnych na twojadomena.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera i/lub materiałów edukacyjnych. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter i/lub materiały edukacyjne. Imię pozwala (NAZWA TWOJEJ FIRMY) zwracać się do czytelników po imieniu. (NAZWA TWOJEJ FIRMY) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany w Polityce Prywatności”.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY) za pośrednictwem twojadomena.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług (NAZWA TWOJEJ FIRMY) (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług (NAZWA TWOJEJ FIRMY), oraz partnerów handlowych (NAZWA TWOJEJ FIRMY).

(NAZWA TWOJEJ FIRMY) zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług (NAZWA TWOJEJ FIRMY).

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu twojadomena.pl, treści edukacyjnych, promocji produktów i usług, niekomercyjnych listów (np. życzeń, komentarzy itp.) oraz informacji komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów (NAZWA TWOJEJ FIRMY) i twojadomena.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych (NAZWA TWOJEJ FIRMY)twojadomena.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

JAWNE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane na serwisach należących do (NAZWA TWOJEJ FIRMY) przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

(NAZWA TWOJEJ FIRMY) nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

INNE FORMULARZE

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do (NAZWA TWOJEJ FIRMY) i dotyczące usług, produktów, serwisów i materiałów edukacyjnych nieobsługiwanych przez (NAZWA TWOJEJ FIRMY) nie podlegają Polityce Prywatności.

PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do (NAZWA TWOJEJ FIRMY).

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

(NAZWA TWOJEJ FIRMY) nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https:// twojadomena.pl/polityka-prywatnosci/. W przypadku zmian Polityki Prywatności, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: (NAZWA TWOJEJ FIRMY) nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do (NAZWA TWOJEJ FIRMY) serwisu i newsletterów.

(C) 2022 (NAZWA TWOJEJ FIRMY) - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

75% Zakończone ...

ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

Wpisz poniżej Twoje imię i adres e-mail:

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close